APIA promite simplificarea cererilor de plată

Articolul a fost vizualizat de 1,450 ori

Deşi fermierii se tem că noul format al cererii unice pe suprafaţă va complica lucrurile şi va duce la fărâmiţarea exploataţiilor agricole, creşterea ineficienţei şi a costurilor, dar şi pierderea unor subvenţii, autorităţile susţin că, dimpotrivă, noile documente vor uşura birocraţia cu care agricultorii s-au confruntat ani la rând.
Reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Hunedoara spun că, din acest an, nu vor mai solicita, ca dovezi, vrafuri de contracte de arendă, ci un simplu tabel centralizator, care va elimina multă hârţogărie inutilă.

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă fermierii hunedoreni este discontinuitatea exploataţiilor, situaţie care creşte considerabil ineficienţa, dar şi costurile de producţie

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă fermierii hunedoreni este discontinuitatea exploataţiilor, situaţie care creşte considerabil ineficienţa, dar şi costurile de producţie

În data de 30 aprilie a fost publicat Ordinul 737, care modifică Ordinul 619 privind cererea unică de plată pe suprafaţă. Acesta prevede că, pentru terenul aflat în proprietatea fermierului, pentru a obţine plata pe suprafaţă, trebuie prezentate copii conform cu originalul ale titlului de proprietate. În cazul în care fermierul, persoană fizică, nu deţine titlul de proprietate, poate prezenta în locul acestuia adeverinţa eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, şi o declaraţie pe propria răspundere privind motivul lipsei titlului de proprietate. Pentru terenul aflat la dispoziţia fermierului sub alte forme decât în proprietatea sa, se prezintă un tabel centralizator cuprinzând contractele deţinute. Tabelul care confirmă suprafaţa cultivată în arendă de către fermieri simplifică procedura de depunere a cererilor, cel puţin pentru fermierii care lucrează suprafeţe medii şi mari. În baza tabelului amintit, autoritatea locală (primăria) confirmă suprafaţa pe care o folosesc fermierii, fie ea proprietate personală, arendă sau alte forme de înţelegere. Tabelul prevăzut în Ordin conţine date despre numele proprietarului, a arendatorului, a concedentului, a comodantului sau a locatorului, după caz. De asemenea, va fi precizată data până la care terenul este la dispoziţia fermierului, suprafaţa totală din document, blocul fizic, numărul parcelei utilizate, declarate în cererea unică de plată, suprafaţa proprietate personală, arendată, concesionată, închiriată împrumutată sau cultivată „sub alte forme”, dar şi componentă a suprafeţei parcelei declarate.

Se tem de fărâmiţarea exploataţiilor

Fermierii hunedoreni, alături de federaţiile fermierilor din toată ţara, şi-au dorit şi au cerut autorităţilor, în nenumărate rânduri, simplificare procedurilor, susţinând că tot ceea ce contează este realitatea din teren şi nu zeci de pagini tipărite inutil şi verificate din birou de funcţionarii autorităţilor judeţene. Acum, sindicatele şi federaţiile fermierilor din toată ţara susţin că noul format al cererii unice de plată pe suprafaţă nu are o formă mulţumitoare şi că introducerea anumitor rubrici în noul model de cerere va duce la fărâmiţarea terenului, în ciuda eforturilor făcute de fermieri de a-l comasa, prin toate metodele legale: arendă, concesiune, închiriere, împrumut sau terenuri cultivate „sub alte forme”. Organizaţiile care reprezintă interesele fermierilor spun că ceea ce va încurca foarte tare este faptul că, în noile documente, nu ar trebui declarate doar ceea ce ei numesc „blocurile fizice” lucrate, ci şi numerele parcelelor, iar acest lucru va duce la „mărunţirea” exploataţiilor agricole. Agricultorii adaugă că până acum luau subvenţia pe pământul pe care îl lucrau efectiv, nu pe cel care apare în titlurile de proprietate.

Schimburi peste schimburi

Prin Legea 18/1991, terenurile au fost retrocedate, iar fermierii au încheiat contracte de arendă cu proprietarii şi, în unele cazuri, ca să evite discontinuitatea, care îi costă foarte mult şi le face munca ineficientă, le-au schimbat între ei, iar uneori schimburile nu au mai fost înregistrate oficial. Suprafaţa totală din contractele de arendă trebuia să fie egală cu suma suprafeţelor blocurilor fizice pe care fermierii le lucrau, iar în condiţiile în care suprafaţa din contracte corespundea cu suprafaţa lucrată, primăriile eliberau adeverinţele necesare. Acum fermierii spun că, dacă dacă noile declaraţii trebuie să conţină numărul de parcelă şi de tarla, ar putea să apară probleme, pentru că autorităţile nu dispun întotdeauna de planuri detaliate de parcelare, care să „bată” cu realitatea actuală din teren, iar dacă le au, fermierii care au făcut schimburi, în vederea comasării exploataţiilor, vor trebui să revină la vechile terenuri, prin fărâmiţarea nedorită. Agricultorii spun că, în cazul exploataţiilor restrânse, de numai câteva zeci de ari, s-au făcut şi schimburi la schimburi, unele terenuri au fost vândute sau lăsate moştenire la copii, iar ulterior şi cu acestea s-au făcut alte schimburi. Mai mult, cei care au avut ocazia de a face schimburi de experienţă peste graniţe spun că procedurile europene sunt cu mult simplificate, fiind pe măsura studiilor (minimale) pe care le au agricultorii vârstnici din toată Uniunea Europeană. În schimb, cererea unică şi cele şapte forme de sprijin ale acesteia folosite în România au câteva zeci de pagini, iar completarea lor durează cel puţin o oră. Pe de altă parte, nu o dată, fermierii hunedoreni din toate domeniile au declarat că nu pot renunţa la subvenţii, care sunt pentru ei un adevărat colac de salvare, în lipsa sistemelor de irigaţii care îi lasă la mila cerului, în caz de secetă.

Reprezentanţii APIA: “Nu vor fi probleme!”

Pe de altă parte, reprezentanţii autorităţilor spun că sunt multe aspecte juridice, dar e important de ştiut că nu e prima oară când primăriile eliberează adeverinţe. „Din 2007, până în 2014 administraţiile locale au eliberat aceste adeverinţe. Poate că este nou modul în care vor trebui să arate aceste adeverinţe, dat atât. În plus, ni s-a dat şi o derogare: adeverinţele vor cuprinde datele din registrul pentru 2014. Deci, nu ar trebui să fie probleme, mai ales că există un tabel, o anexă care se va introduce chiar acum în luna mai, o modificare a ordinului de ministru, 619, prin care nouă, la APIA, ni se prezintă doar un tabel cu toate contractele de arendare, închiriere, concesionare şi comodat, pe care le are fermierul. O anexă centralizată de o singură pagină, completată de fermieri şi care va fi vizată de primării. Asta înseamnă că beneficiarii nu vor mai trebui să vină la noi cu vrafurile de contracte, ca până acum. Dacă fermierii au făcut aceste schimburi de terenuri, primăriile au evidenţele necesare, iar ele vor fi menţionate la rubica «Alte forme», explică directorul APIA Hunedoara, Marcel Socol. Comisia Europeană a extins, în cea de-a doua jumătate a lunii martie, termenul pentru depunerea fără penalităţi a cererilor pentru subvenţii privind plăţile directe prin noua Politică Agricolă Comună (PAC), până la 15 iunie 2015, deoarece, din cauza reformelor, nicio ţară nu era pregătită pentru această sesiune.
Anterior, fermierii puteau depune până la 15 mai aceste cereri fără penalităţi, şi până în iunie cu penalităţi.

About Ada Beraru