Taxe neschimbate pentru firmele „de acasă”

Articolul a fost vizualizat de 1,731 ori

Mii de firme şi persoane fizice autorizate din judeţul Hunedoara au sediile sociale în apartamentele sau casele de locuit. Alarmaţi că micile afaceri şi activităţi pe cont propriu ar putea fi serios afectate de prevederile noului Cod fiscal care stabileşte taxele locale în funcţie de destinaţia clădirii: rezidenţială sau nerezidenţială, micii întreprinzători hunedoreni spun că, şi aşa, abia îşi duc zilele, iar majorarea taxelor cu până la de 20 de ori i-ar putea trimite direct în faliment. 

Taxe-si-impozite-special-arad-1024x680În prezent, Codul fiscal impune aceste taxe în funcţie de pro­prietar: persoană fizică sau juridică. Conform noului Cod fiscal, “persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă (n.r. clădiri de locuit, folosite şi în scop economic) au obligaţia să depună declaraţii până la data de 29 februarie 2016”. Declaraţia va conţine informaţiile privind destinaţia clădirii, respectiv dacă există un sediu social înregistrat, dacă se desfăşoară o activitate economică sau nu şi ce suprafaţă este alocată în scop nerezidenţial. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, impozitul se va calcula prin însumarea impozitului pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu cel pentru suprafaţa în scop nerezidenţial. În cazul în care cele două tipuri de spaţii nu pot fi evidenţiate, impozitul va fi fie identic sau apropiat celui actual, dacă este înregistrat un domiciliu fiscal şi nu se desfă­şoară nicio activitate econo­mică, fie ca pentru clădiri nerezidenţiale. Asta înseamnă o majorare de până la 20 de ori, în cazul în care este înre­gistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile cad în sarcina persoanei sau organizaţiei care desfăşoară activitatea econo­mică. Firmele sau persoanele fizice cu activităţi independente care au sediul social acasă şi îşi desfăşoară activitatea la clienţi pot solicita un certificat constatator de la Registrul Comerţului prin care să dovedească faptul că nu au activitate la sediu, astfel încât să plătească impozitul ca pentru clădiri rezidenţiale.

Consiliile evită creşterea birurilor

La Hunedoara, spre exemplu, potrivit reprezentantei Primăriei, Silke Oprean, nivelul taxelor şi impozitelor rămâne neschimbat, aşa cum este precizat în cuprinsul hotăririi 394 din 2015, privind stabilirea taxe­lor şi impozitelor locale pentru 2016: „Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoa­nelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%, asupra va­lorii impozabile a clădirii, conform prevederilor art. 457 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% din valoarea clădirii. Pentru clădirile rezidenţiale deţinute de persoanele juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1%, asupra valorii impoza­bile a clădirii”. Şi la Brad viceprimarul Aurel Circo spune că administraţia publică locală a evitat să-i împovăreze şi mai tare pe micii întreprinzători. „La noi este în vigoare şi Legea Munţilor Apuseni, care, oricum îi scuteşte pe contribuabili de plata a jumătate din sumă. Or, având în vedere situaţia economică dificilă din zona Brad, ar fi fost total nepotrivit să creştem noi impozitele de 20 de ori! Acolo unde a fost nevoie am ajustat taxele, însă numai cu rata inflaţiei”, susţine viceprimarul.

About Ada Beraru