Elevii deveni, la şcoala de restaurare

Articolul a fost vizualizat de 2,107 ori

De marţi, elevii Liceului de Arte ”Sigismund Toduţă” din Deva participă la cea de-a doua ediţie a ”Şcolii de vară de restaurare”, organizată de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva.


 

Anamaria NEDELCOFF

scoala restaurare
Evenimentul, care se va încheia în data de 11 iunie, are drept scop     promovarea activităţii de restaurare în rândul tinerilor, cu speranţa că pe viitor vor îmbrăţişa această profesie, salvarea patrimoniului mobil şi imobil constituind o prioritate în momentul de faţă.
Acţiunea, la care va participa o grupă de clasa a X-a de la Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” din Deva, coordonată de prof. Ana Iancu, se va desfăşura pe trei paliere: prezentare teoretică a procesului de restaurare pe suport metal, ceramică, sticlă şi hârtie, realizată de restauratori experţi în domeniu; demonstraţii practice ale procesului de restaurare, acţiune interactivă unde participanţii vor putea realiza sub îndrumarea specialiştilor diverse operaţiuni; expoziţie cu obiectele restaurate, urmată de oferirea de diplome şi premii participanţilor. Trebuie pre­cizat faptul că toate intervenţiile vor fi efectuate pe materiale comune, nefiind afectat patrimoniul mobil al instituţiei.
„Restaurarea patrimoniului cul­tural naţional are ca scop restabilirea semnificaţiei istorice, artistice, teh­nice, originare a bunului istoric, pierdută parţial sau estompată în timp şi consolidarea structurii suport. În fiecare zi, datorită acţiunii fac­torilor externi asupra artefactelor, în special a patrimoniului mobil, se produc distrugeri importante, sal­varea acestora fiind prioritară pentru specialiştii din domeniul muzeal. Pentru cercetarea, conservarea şi expunerea pieselor muzeale, restau­ratorii MCDR depun eforturi inten­se în laboratoarele noastre, de unde ies anual sute de obiecte pe suport anorganic şi organic. Acţiunea pe care dorim să o desfăşurăm pe o perioadă de şase zile se doreşte a fi o campanie de promovare a profesiei de restaurator şi a rolului important pe care acesta îl deţine într-o instituţie muzeală, acela de salvare a patrimoniului cultural naţional”, a declarat responsabilul de proiect, Ioana Popiţiu, şeful Secţiei Res­taurare-Investigaţii-Conservare din cadrul MCDR.

About Administrator