Fonduri europene pentru afaceri mici

Articolul a fost vizualizat de 1,813 ori

Organismul Intermediar pentru IMM (OI IMM) a lansat săptămâna trecută apelul de proiecte aferent Operaţiunii 1.1.1.A2 “Sprijin financiar cu valoarea de până la 1.065.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii” din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE).

Ce activităţi se finanţează?

Sprijinul financiar în valoare de până la 1,06 milioane de lei pentru IMM-uri vizează următoarele activităţi: crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică / secţie / instalaţie); extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie; diversificarea producţiei; modernizarea întreprinderii (instalaţii, echipamente, noi tehnologii, echipamente pentru protecţia mediului); achiziţionarea de bunuri intangibile (software, brevete, licenţe); achiziţie de servicii de consultanţă şi instruire specializată strict legate de investiţiile specificate anterior.

Înregistrare electronică

Aplicaţia electronică de înregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de 12 ianuarie 2012, ora 09.00 şi va rămâne deschisă până în data de 31 mai 2012, ora 16:00. Toate proiectele depuse vor fi evaluate şi vor obţine un punctaj conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, urmând ca alocarea financiară efectivă să se facă în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de proiectele declarate eligibile şi avizate pentru finanţare de către AM POS CCE, până la nivelul bugetului alocat apelului, care este de 611,6 milioane lei. Mai multe informaţii la oiimm.mimmcma.ro.

Tags:

About Adrian Sălăgean