Fermierii încă nu au atestate de producători

Articolul a fost vizualizat de 1,262 ori

Producătorii agricoli, persoane fizice care vor să-şi comercializeze produsele vor trebui să deţină un atestat de producător, care va înlocui din 1 mai actualul certificat de producător. Totuşi, din cauză că autorităţile nu au pus la dispoziţia fermierilor formularele necesare, foarte mulţi producători au depăşit termenul limită şi nu deţin nici acum acest atestat.

la piataPurtătorul de cuvânt al Primăriei Deva, Mona Voinescu, spune că până acum doar 30 de deveni dintr-un total de 100 de producători agricoli care îşi desfăceau legumele, fructele sau produsele zootehnice în pieţe, au solicitat atestate de producător şi carnete de comercializare.
Deşi producătorii agricoli au cerut din timp certificatele şi atestatele de producător, acestea nu au putut fi eliberate, pentru că autorităţile nu aveau formularele necesare. Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Deva a comandat formularele pentru eliberarea atestatelor şi carnetelor de producător, dar acestea au ajuns abia cu câteva zile în urmă, Primăria Deva fiind, de altfel, prima din judeţ care a ridicat documentele.

De asemenea, întârzieri au fost înregistrate şi la apariţia normelor de aplicare a Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea măsurilor de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. Autorităţile locale au decis la, până la remedierea problemelor legate de întârzieri, Registrele Agricole să vină în sprijinul producătorilor, eliberând o adeverinţă care atestă calitatea de producător în conformitate cu înscrisurile din registrul agricol.

Atestatul va fi valabil un an

Asta în codiţiile în care certificatele emise în temeiul HG nr. 661/2001 au putut fi folosite până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării in vigoare a Legii nr. 145 din 2014, adică până la data de 1 mai 2015, când atestatul de producător a devenit obligatoriu. Atestatul de producător cuprinde numele şi prenumele producătorului agricol, precum şi denumirea produselor, suprafaţa de teren exploatată, dar şi efectivele de animale, care sunt înregistrate în Registrul agricol organizat de autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază se afla terenul, ferma sau gospodăria în cauză. Atestatul de producător va fi valabil un an calendaristic de la data emiterii. Acesta va trebui vizat semestrial (de două ori pe an), prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii primarului comunei, oraşului sau municipiului de care aparţine producătorul.

Unde cerem atestatul?

Atestatul se eliberează la cerere persoanelor fizice, după verificările pe care autorităţile le vor face, be baza datelor din registrul agricol, confruntate cu datele din teren (terenuri pentru cultură şi efective de animale). Primarul va elibera atestatul de producător în termen de cinci zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Agricultorii persoane fizice care vor deţine un atestat de producător vor putea să vândă produsele obţinute în ferma proprie fie în piaţă, fie altor comercianţi, însă vor trebui să aibă şi un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol, care va funcţiona precum un chitanţier. Carnetul de comercializare poate fi folosit atât de persoana fizică deţinătoare de atestat, precum şi de soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I, pentru exercitarea comerţului cu ridicata sau cu amănuntul a produselor agricole. Pe de altă parte, vânzarea în baza carnetului de comercializare, a produselor cumpărate de la alte persoane este interzisă. Carnetul va fi folosit doar pentru produse agricole, vegetale şi zootehnice.

Vom şti de unde vin fructele, legumele şi lactatele

La fel ca atestatul de producator şi carnetul de comercializare se va elibera, tot la cerere, de primăria pe a cărui rază se află terenul, ferma sau gospodaria, în termen de cinci zile lucrătoare de la data solicitarii, însă numai după verificarea existenţei atestatului de producator şi dupa verificarea, în teren, a existenţei produsului sau a produselor supuse comercializării. Atunci cand vor vinde produse, fermierii vor folosi filele din acest carnet întocamai ca un chitanţie (prima filă va fi înmânată cumpărătorului, a doua va fi păstrată de vânzător, iar cea de-a treia va fi păstrată în carnet). Când vânzarea se face în pieţe şi târguri producătorii sunt obligaţi să înscrie, al sfârşitul fiecărei zile, produsele agricole şi cantităţile totale vândute în acea zi. Totodata, carnetele utilizate trebuie restituite primăriile emitente în cel mult 15 zile de la data utilizării ultimei file. Procentul de alocare a spaţiilor de vanzare distincte pentru producătorii agricoli trebuie să fie de cel puţin 40% din totalul spaţiilor de vanzare existente. Pe de altă parte, de acum nu vom mai fi nevoiţi să întrebăm vânzătorii care este provenienţa fructelor, a legumelor sau a cerealelor pe care le vom cumpăra de la aceştia. Asta pentru că ei vor fi obligaţi să afişeze, la locul de vânzare, eticheta de produs care va conţine informaţii cu privire la denumirea acestuia, la localitatea de origine a produselor, data recoltării şi preţul de vânzare.

Amenzi de până la 22.500 de lei!

Valoarea sancţiunilor începe de la 200 de lei, pentru nerespectarea regimului de folosire a filelor şi merge până la 1.000 de lei. Producătorii agricoli care vor transporta produse agricole de la locul de deţinere la locul de comercializare, dar nu vor respecta obligaţia de a completa documentele corespunzător cantităţilor şi structurii sortimentelor transportate, ar putea primi o amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei. În plus, dacă nu vor afişa eticheta de produs, comercianţii vor fi pasibili de o amendă care va fi cuprinsă între 100 şi 300 de lei. Mai mult, dacă producătorii vor vinde, în baza carnetului de comercializare, alte produse decat cele din producţia proprie, atunci fapta constitutie contravenţie şi se va sancţiona cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei. Productorii care nu vor avea atestat şi chitanţă riscă să plătească amenzi de 22.500 de lei! Reglementarea comerţului în pieţe a ajuns, acum, la cea de-a treia încercare, după ce Ministerul Agriculturii a mai propus alte două iniţiative legislative în acest sens: printre proiecte, s-a numărat inclusiv ideea accesului în pieţe în baza unui card de producător, idee la care, în cele din urmă, s-a renunţat.

About Ada Beraru