Chiulangiii vor pierde ajutoarele de la stat

Articolul a fost vizualizat de 1,216 ori

Autorităţile avertizează că familiile nevoiaşe din judeţul Hunedoara ar putea pierde şi din puţinii bani pe care îi primesc în cazul în care copiii lipsesc nemotivat de la şcoală. Alocaţiile pentru susţinerea familiilor sărace pot fi reduse sau chiar sistate temporar, dacă elevii chiulesc de la ore. În acest caz, banii vor rămâne în bugetul statului.

Elevii nevoiaşi care preferă parcurile în locul orelor de curs pot pierde sprijinul financiar oferit de stat

Elevii nevoiaşi care preferă parcurile în locul orelor de curs pot pierde sprijinul financiar oferit de stat

În ultimii ani, numărul beneficiarilor din judeţul Hunedoara care au primit alocaţii pentru susţinerea familiilor a urcat până la aproape 3.000, plăţile anuale depăşind chiar şi două milioane de lei. Dintre aceştia, aproximativ 200 de beneficiari au fost suspendaţi din plată în urma absenţelor, ori s-au ales cu alocaţiile micşorate. Legea 277 din 24 decembrie 2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei, prevede că de aceşti bani pot beneficia familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. Acordarea alocaţiei are drept scop completarea veniturilor familiilor, pentru asigurarea unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării şcolii de către copiii săraci. De alocaţia pentru susţinerea familiei pot beneficia familiile tradiţionale sau monoparentale, iar banii îi acordă Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Hunedoara, în urma unei anchete sociale.

Cine şi câţi bani primeşte

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în condiţiile în care familiile care au în întreţinere copii realizează ve­nituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 de lei. În plus, nu trebuie să deţină: alte locuinţe în afara celei de domiciliu, autotu­risme cu o vechime mai mică de 10 ani, autocamioane, tractor, combină, suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte 2.500 euro. Familiile benefi­ciază de alocaţie pentru susţi­nerea familiei în condiţii­le în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ şi nu înregistrează absenţe nemotivate care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare. Cuantumul alocaţiei este cuprins între 75 de lei, în cazul familiilor biparentale, cu un singur copil şi un venit cuprins între 201 şi 530 de lei, şi 428 lei lunar pentru familiile monoparentale cu patru sau mai mulţi copii şi un venit lunar mai mic de 200 de lei.

Inspectoratul Şcolar: Fratele mai Mare

Pentru ca Agenţia pentru Prestaţii Sociale să poată urmări situaţia şcolară a copii­lor, Inspectoratul Şcolar are obligaţia să transmită agenţiei teritoriale, în luna următoare încheierii semestrului şcolar, în format electronic, situaţia privind frecventarea cursurilor de către aceşti copii. În cazul în care angajaţii agenţiei consta­tă absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor. Pentru fiecare copil care înregistrea­ză un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe, alocaţia fami­lială se diminuează cu câte 20 la sută, iar pentru copiii care au 20 de absenţe alocaţia familială se diminuează la jumătate. Copiii care adună mai mult de 20 de absenţe nemotivate pierd alocaţia pentru o perioadă de cel mult şase luni. În situaţia în care unul dintre copii finali­zează cursurile învăţământului obligatoriu şi nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul dintre copii repetă anul şcolar, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea alocaţiei. Statisticile Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara (ISJ) arată că au fost semestre când elevii hunedoreni au “adunat” peste un milion de absenţe. Mai bine de jumătate dintre acestea ajung, de obicei, să fie motivate, însă pentru celelalte elevii trebuie să dea socoteală. Statisticile arată că lunile cu cea mai bună prezenţă sunt septembrie şi decembrie.

About Ada Beraru