Încălzire cu energie regenerabilă. Hunedorenii ecologişti ar putea primi 8.000 de lei de la stat

Articolul a fost vizualizat de 791 ori

Un proiect al Ministerului Mediului pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind înlocuirea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă a fost lansat în dezbatere publică şi aşteaptă aprobarea ministrului mediului, Cristiana Paşca Palmer. Programul va include nu doar înlocuirea, ci şi completarea sistemelor clasice de încălzire pentru locuinţe. Proiectul îi încurajează pe hunedoreni să folosească sisteme de încălzire prietenoase cu mediul, care au la bază energia regenerabilă, astfel încât poluarea cauzată de arderea lemnului sau a combustibililor fosili să fie redusă cât mai mult.

Panouri solare, doar după semnarea contractului

poza 1Practic, hunedorenii vor putea să depună cereri de până la 6.000 de lei pentru a-şi insta­la panouri solare sau până la 8.000 de lei, pentru pompe de căldură. Eligibile vor fi nu doar cheltuielile de achiziţie a sistemelor de încălzire, ci şi cele cu montajul şi punerea în funcţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA), cu o singură condiţie: achiziţiile să fie făcute doar după semnarea contractului. Deocamdată sesiunile de înscriere în program nu sunt deschise. Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat că asta se va întâmpla abia după ce publicul va fi informat asupra noilor oportunităţi.

Cine poate primi bani pentru energie eco

Prima condiţie pentru a fi eligibili este aceea de a avea domiciliul în România. Hunedorenii interesaţi de program trebuie să ştie că aceştia trebuie să fie proprietari sau coproprietari ai terenului şi ai casei pentru care cer banii unde vor instala sistemul de încălzire nepoluant, iar imobilele să nu facă obiectul unui litigiu în instanță, unei revendicări legale ori unei proceduri de expropriere pentru utilitate publică. Alte condiții presupun ca solicitanţii să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale. În plus, cine a fost condamnat în trecut pentru infracțiuni contra mediului, nu va putea fi beneficiar al acestui program. De asemenea, solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unități indivi­dua­le, apartamente – locuințe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz, nu va fi eligibil, după cum arată proiectul Ministerului Mediului.

Care sunte actele necesare?

Poza 2Dosarul de finanțare va trebui depus la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului şi, cel mai probabil, va trebui să cuprindă, printre altele, cere­rea de finanțare, o declarație pe propria răspundere şi actul de identitate al solicitantului (copie), extrasul de carte funciară (emis de maximum 30 de zile). Dacă domiciliul soli­citantului este diferit de locul de implementare, se va depune și certificatul de a­testare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, eliberat de autorităţile din zona implementării proiectului. De asemenea, potrivit proiectului este necesar şi certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de unitatea teritorială a Fiscului. În plus, veţi avea nevoie şi de certificatul de cazier, eliberat de Ministerul Afacerilor Interne şi, în cele din urmă, o adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extrasul de cont. Un solicitant va putea să depună, în cadrul sesiunii de finanțare, o singură cerere de finanțare pentru un singur tip de proiect. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulți coproprietari, se poate depune o singură cerere de finanțare, pentru acel imobil, pe sesiune”, mai scrie în proiectul de ordin. Proiectul de schimbare a siste­mului de încălzire va trebui finalizat în zece luni de la semnare. Toate prevederile aşteaptă, deocamdată, aprobarea ministrului mediului, urmând să fie publicate în Monitorul Oficial.

Planeta, alimentată cu energie eco

Până acum, Danemarca, a reuşit să-şi acopere, într-o zi din 2014, 140 la sută din nevoile energetice doar din centrale eoliene. Chile este şi ea în topul alimentării cu energie din surse regenerabile. Japonia, Germania, Statele Unite, China, Australia, ba chiar şi Cehia investesc masiv în energii regenerabile. Potrivit Administraţiei Energetice din cadrul Departamentului de Energie al Statelor Unite, vântul, lumina soarelui, dar şi valurile ar putea să asigure 93 la sută din totalul global de energie. Proiecte inovatoare au fost demarate peste tot, în lume: cea mai mare turbină hidroenergetică din lume, în Irlanda; cea mai mare centrală energetică alimentată de forţa valurilor – în Portugalia; cea mai mare centrală fotovoltaică din lume în Spania; cea mai mare centrală eolian-acvatică din lume, în Anglia, cel mai mare baraj hidroelectric – în China, cea mai mare centrală solară şi cel mai productiv complex geotermal – în California.

About Ada Beraru