Infrastructura: drumuri, apă, canalizare, colectarea şi depozitarea gunoiului menajer, zone verzi şi de agrement, reţele aeriene de transport energie şi reţele de telefonie, cablu TV şi Internet

Articolul a fost vizualizat de 2,389 ori

Proiecte ale candidatului independent Bende Barna-Gavril

Pot să vă spun doar că îmi doresc ca la următoarele alegeri electorale să nu se mai ridice astfel de probleme. Cred că în secolul al XXI-lea, într-o ţară europeană, nu avem voie să ne scuzăm că nu avem drumuri bune. Nu există scuze pentru gropile din asfalt, pentru lipsa canalizării, pentru lipsa unei infrastructuri care să asigure bunul mers al lucrurilor.

Când un oraş ca Hunedoara aspiră la atragerea de investitori, noi trebuie să fim capabili să oferim mai mult decât oameni calificaţi, dispuşi să muncească; trebuie să ne asigurăm că avem o infrastructură dezvoltată, de calitate.
Acest aspect este o prioritate pentru mine şi echipa mea. Nu ne permitem nicio zi de întârziere.

1. Alimentare cu apă şi canalizare (reabilitare şi extindere)

În ce priveşte situaţia alimentării cu apă şi a canalizării în municipiul Hunedoara, pot să vă spun că am avut zilele trecute o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari din municipiu, întâlnire în cadrul căreia am vrut să aflu cât de multe dintre problemele cu care se confruntă aceste asociaţii.

Probleme ridicate de Asociaţiile de proprietari
Problemele generale ridicate de către reprezentanţii asociaţiilor de proprietari vizează în principal:

  • existenţa unui număr mare de cămine descoperite datorită celor care fură capacele de canal – costul înlocuirii acestora nu poate fi suportat de către asociaţiile de proprietari
  • costul aferent apei meteorice facturată de către Apaprod – necesitatea reanalizării suprafeţelor trecute în contractele încheiate cu Apaprod, clarificarea staţiei de meteo de referinţă pentru Hunedoara pentru efectuarea acestor măsurători
  • necesitatea sprijinului din partea primăriei pentru curăţarea subsolurilor
  • comunicarea deficientă avută cu Primăria până în prezent – necesitatea unei mai bune comunicări între Asociaţiile de proprietari şi furnizorii de utilităţi, cu medierea comunicării de către Primăria Hunedoara.

Probleme specifice
a) Probleme de alimentare cu apă

  • O mai bună verificare a lucrărilor executate până acum (de exemplu în Micro 5, Micro 3)
  • rezolvarea problemei pierderilor din reţea (exemplu Asoc. Albatros 220 – Oţelarilor)
  • contorizarea individuală a fiecărui bloc, la nivelul fiecărei scări (exemple Asoc. 12 OM, Asoc. 1 Mai, Asoc. 281 Independenţa)

b) Probleme de canalizare

  • desfundarea/decolmatarea canalelor menajere şi pluviale şi a căminelor (exemplu Asoc. Eroilor 30, Asoc. Apollo II, Asoc. Bl. E1 Delavrancea, Asoc. Viitorul, Asoc. Rândunicii, etc.)
  • existenţa unei reţele de canalizare subdimensionate (exemplu Asoc. 19 Micro 7, Asoc. C&D B-dul Rusca nr. 7)

Din analiza pe care am făcut-o la nivelul municipiului, am identificat următoarele necesităţi în acest sector, necesităţi pe care dorim să le rezolvăm:
Zona Buituri – înlocuire şi extindere reţea apă şi extindere reţea de canalizare
Cartierul Gh. Apostol – extindere şi înlocuire reţea de apă pe Str. Severin, Coşbuc, Prunilor, Decebal, M. Eminescu, Rotarilor
– extindere şi înlocuire reţea canalizare pr Str. E. Racoviţă, Salciei, G-ral Magheru, Făget, Corbului, D. Cantemir, Milescu, Slavici, Carierei, Urcuşului, Furnalelor, Maior Stâncă, Alecu Russo, D. Meticariu
Zona OM – înlocuire şi extindere reţea apă pe Str. Grigorescu, Spiru Haret, Brâncuşi, Th. Aman, finalizarea lucrărilor pe Str. 1848
Zona Ceangăi – reabilitare reţele de alimentare cu apă şi extindere canalizare pe Str. E Varga
Zona Chizid – Înlocuire şi extindere reţea apă pe Str. Decebal, Ştefan cel Mare, Victoriei, Bălcescu
Sate aparţinătoare
Hăşdat – reţea canalizare şi apă inexistentă, proiect prins pe fondurile de coeziune
Zlaşti şi Boş – alimentarea cu apă inexistentă, există soluţia de a se lega la reţeaua de alimentare a municipiului, prin extindere, sau soluţia de reabilitare a puţurilor de apă proprietatea Mittal Steel
– partea de canalizare necesită un studiu mai amplu, dată fiind distanţa faţă de capătul reţelei existente
Răcăştie – reţea apă şi canalizare inexistentă
Peştişu Mare – extindere reţea apă şi canalizare

2. Infrastructura rutieră

Ne propunem să prioritizăm reabilitarea/modernizarea drumurilor aflate în gestiunea autorităţii publice locale. În acest sens, ne propunem continuarea proiectului deja început, însă nu dorim să ne oprim doar aici, întrucât nu doar marile bulevarde din municipiu e necesar să fie reabilitate, ci să analizăm fiecare stradă, alee, intrare, parcare, trotuar, etc.

Unul dintre aspectele pe care trebuie să le avem în vedere este şi studierea planurilor de lucrări-investiţii ale tuturor furnizorilor de utilităţi, în încercarea de corelare a tuturor lucrărilor pe un anume tronson. Astfel, nu vom mai fi în situaţia în care astăzi asfaltăm un drum, iar peste o săptămână acesta va fi spart pentru înlocuirea unui cablu, sau peste o alta săptămână pentru înlocuirea unei conducte.

Ca atare, ne propunem:
– realizarea unui inventar exact al fiecărei artere de circulaţie (bulevard, stradă, alee, cu trotuarele/parcările aferente) cu stabilirea stării acesteia
– determinarea soluţiilor tehnice adecvate şi a sumelor necesare reabilitării/fiecare arteră inventariată
– prioritizarea lucrărilor, în funcţie de starea actuală
– stabilirea unui buget anual pentru refacere
– alcătuirea unui plan multi-anual de investiţii pentru reabilitarea completă a căilor de comunicaţie

De asemenea, este absolut necesară realizarea unui studiu complet şi coerent al circulaţiei şi al unui program strategic de dezvoltare a circulaţiei cu toate punctele necesare: parcări, sensuri de circulaţie, semaforizare, sensuri giratorii, benzi pentru circulaţia bicicletelor, zone pietonale extinse.
Exemple de probleme identificate şi propuneri de acţiune, fără însă a fi limitative:

Zona Ceangăi – probleme cu starea drumurilor, e necesar ca problemele să fie rezolvate în funcţie de momentul rezolvării problemei utilităţilor, pentru a nu face lucrări de mai mult ori pe acelaşi tronson.
Zona Buituri – continuare reabilitare Str. Lătureni
Zona Teatru – amenajarea B-dului Corvin ca zonă pietonală, între Str. G Enescu şi B-dul Dacia
Micro 1 – Reabilitarea Str. Carpaţi, între Str. Libertăţii şi 22 Decembrie
Micro 2 – finalizarea reabilitării Str. Transilvaniei, Munteniei
Micro 4 – reabilitarea reţelei stradale – Str. Câmpului, Aleea Câmpului, Str. Luncii, Str. Jiului; reamenajare, modernizare parcări
Micro 5 – amenajarea de locuri de parcare, continuarea refacerii infrastructurii rutiere
Micro 6 – reabilitarea drumurilor şi a trotuarelor – de ex. Str. Batiz, Str. Prutului, şi amenajarea de locuri de parcare
Micro 7 – reabilitarea drumurilor şi a trotuarelor, amenajarea de locuri de parcare
Cartier Gh Apostol – reabilitare şi modernizare reţea stradală
Zona OM – amenajare locuri de parcare
Zona Chizid – reabilitare şi modernizare reţea stradală (de ex. Str. Stejarilor, Str. Cărpiniş, etc.)
Răcăştie – reabilitare reţea stradală, corelat cu introducerea utilităţilor apă-canal
Boş-Groşi – continuare reabilitare reţea stradală

3. Colectarea şi depozitarea gunoiului menajer, curăţenia în oraş

Una dintre problemele des semnalate de către cetăţeni este problema colectării şi depozitării gunoiului menajer.
Şi din discuţiile cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari, aceştia s-au declarat nemulţumiţi că operatorul din municipiu practică un preţ ridicat, fără însă a asigura o calitate conformă a serviciului prestat.
O altă problemă identificată o reprezintă lipsa amenajărilor pentru locurile în care sunt amplasate tomberoanele de colectare a gunoiului.
Ca atare, ne propunem monitorizarea acestui serviciu, astfel încât să avem o eficienţă maximă şi un preţ corect. Ne propunem şi un program de amenajarea conformă a unor platforme de colectare, astfel încât gunoiul să nu mai fie împrăştiat de vânt sau câini. De asemenea, ne propunem implementarea unui sistem de colectare selectivă a gunoiului menajer.

Nu în ultimul rând, ne propunem valorificarea gunoiului menajer şi ecologizarea gropii de gunoi a municipiului Hunedoara.
Un alt factor care influenţează calitatea vieţii în municipiul Hunedoara o reprezintă curăţenia. Pentru aceasta, vom acţiona pentru o mai bună organizare şi control a curăţeniei în oraş.

4. Zone verzi, zone de agrement, locuri de joacă

Una dintre realităţile din municipiul Hunedoara este faptul că zonele verzi, în cea mai mare majoritate, nu sunt îngrijite. De asemenea, considerăm că zonele de agrement sau locurile de joacă sunt absolut insuficiente.

Ca atare, ne propunem realizarea unui program de amenajare a unor parcuri şi zone de agrement, cum ar fi, de exemplu:
– amenajare parcuri (Micro 2, în apropierea Şcolii 7, parcul de lângă Colegiul de Informatică)
– amenajare locuri de joacă pentru copii (Micro 3, Micro 2, Micro 6, Micro 7, Zona OM, dar şi în Răcăştie, Peştişu Mic, Boş, etc).
– construirea unui parc de distracţii pentru copii.

În direcţia menţinerii, reabilitării şi dezvoltării zonelor verzi şi a zonelor de agrement, avem în vedere:
– stabilirea unui parteneriat cu asociaţiile de proprietari din municipiu
– realizarea inventarului tuturor zonelor verzi şi a terenurilor pretabile amenajării ca zone verzi
– stabilirea lucrărilor, materialelor şi mobilierului urban necesar amenajării zonelor identificate
– realizarea unui program multianual de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi
– realizarea unui program de investiţii pentru reabilitarea parcurilor existente în municipiu
– înfiinţarea de locuri de joacă pentru copii
– reabilitarea şi dezvoltarea zonei de agrement “Ciuperca”

5. Aspectul inestetic al oraşului dat de reţele aeriene de transport energie şi reţele de telefonie, cablu TV şi Internet

O altă problemă o reprezintă aspectul inestetic dat de reţelele aeriene de transport a energiei precum şi reţelele de telefonie, cablu şi Internet. Se impune abordarea unor soluţii subterane pentru aceste reţele, în zonele în care este accesibil acest lucru.

About Redacţia REPLICA