Eleonora – Carmen Hărău: “Atât în afaceri, cât şi în politică, am fost întotdeauna pe principiul să spun ce fac şi să fac ce spun! E un cost în asta”

Articolul a fost vizualizat de 981 ori

Devenită deputat al hunedorenilor în urma alegerilor din 2012, Eleonora-Carmen Hărău a avut drept argument esenţial în campania electorală de la acea vreme experienţa relevantă acumulată ca profesor, economist şi funcţionar public (în perioada 1983 – 1995), dar şi succesul înregistrat în mediul privat (ca director general al grupului de firme Micro Mega, în perioada 1995 – 2012).
Economist, evaluator, expert contabil şi doctor în economie, deputatul hunedorenilor şi-a găsit astfel locul potrivit atât ca membru în Comisia permanentă pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, dar şi ca vicepreşedinte în Comisia specială de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor privind si­tuaţia celor două entităţi energetice, Socie­tatea Complexul Energetic Hunedoara şi Societatea Complexul Energetic Oltenia.

A promis! A făcut! Repunerea siderurgiştilor în drepturipag 4-5 (2)
Pentru că unul dintre lucrurile care îi provoa­că cea mai intensă reacţie este nedrepta­tea, deputatul Eleonora-Carmen Hărău şi-a început man­datul uzând de toa­te prerogativele funcţiei pentru a repu­ne în drepturi siderur­giştii trecuţi abuziv de la grupa întâi de muncă la grupa a doua de muncă. “A fost o situa­ţie dramatică, chiar dispe­rată pentru o mare parte dintre foştii salariaţi din combinat. Prin omisiunea pe care Legea nr. 263/2010 o promova, au fost lezate interese­le legitime a zeci de mii de oameni care au lucrat în condiţii grele înainte de 1 aprilie 2001. Practic, legea le-a furat acesto­ra dreptul ieşirii la pensie potrivit cu vârsta corespun­zătoare con­diţiilor grele în care au lucrat în realitate. A fost o mare nedreptate care li s-a făcut acelor siderurgişti. Prin lobby făcut în comisie, prin interpelări la ministru, prin discuţii cu colegii, până la urmă am readus lucrurile la adevăr. Simt şi acum intens o mare bucurie că am putut repune în drepturi nişte oameni care au muncit în condiţii incredibil de grele pentru pâinea lor de toate zilele”, spune deputatul Eleonora-Carmen Hărău.
În topul parlamentarilor
pag 4-5 (3)A urcat, an de an, în clasamentul celor mai activi deputaţi şi senatori, situându-se recent pe locul IV în topul femeilor parlamentar, poziţie ocupată în urma unui studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice. Oarecum firesc: activitatea parlamentară a deputatului Eleonora-Carmen Hărău a însemnat, pâ­nă astăzi, 159 de luări de cuvânt, 115 declara­ţii politice, 124 propu­neri legislative ini­ţiate – din care 14 legi promulgate, 197 de întrebări şi interpelări şi 13 moţiuni. Nu-i uşor să sintetizezi, în câteva rânduri, un asemenea volum de muncă. Şi asta pentru că, în ultimii patru ani, Eleonora-Carmen Hărău s-a implicat activ în probleme ce ţin de mai toate domeniile vieţii de zi cu zi, nu doar în chestiuni ce ţin de buget, finanţe ori bănci.
Promovarea Hunedoarei măsurată în număr de vizitatori la Castel
Prin interpelări la mi­niştri de resort, prin aducerea lor la faţa locului ca să se con­vin­gă de faptul că meri­tă investit, prin demer­­suri la autorităţile locale, Eleonora-Carmen Hărău s-a dovedit un efervescent promotor al comunităţii din care provine. Printre efectele cumulate ale acestei activităţi este şi repunerea “a la grande” a Castelului Corvinilor pe harta tu­ristică a României. În ultimii patru ani, a început să se vorbească tot mai des despre bijuteria arhitectonică medievală de la Hunedoara, tot mai multe site-uri de turism internaţionale au început să recomande Castelul Corvinilor ca destinaţie de vacanţă excelentă, iar evenimentele de tot felul derulate aici au declanşat în cascadă un “boom” turistic la Hunedoara. Între 2012, anul întâi de mandat, şi 2016, numărul vizitatorilor de la Castelul Corvinilor din Hunedoara a crescut de la 60.000 la 300.000. Adică, de cinci ori!
“Se bate pentru fiecare loc de muncă din Hunedoara”
Alina Gorghiu, deputat şi lider PNL, menţiona într-o emisiune TV din decembrie 2015 resursa de cadre bogată, valoroasă a PNL, moment în care jurna­listul Silviu Mănăstire i-a cerut să nominali­zeze cinci nume de li­berali care ar putea oricând să vină în pri­ma linie, să înlocuiască foşti sau actuali lideri. Mai exact, să îi înlo­cuiască pe acei lideri care au probleme de imagine. Pe lista scurtă, Gorghiu i-a nominalizat pe Ion (Iani) Popa – liderul senatorilor PNL, Ben Oni Ardelean – senator de Timiş, născut în judeţul Hunedoara (unde a şi activat politic o perioadă), Ionuţ Stroe – purtătorul de cuvânt al Partidului Naţional Liberal, Eleonora-Carmen Hărău – deputat de Hunedoara, Răzvan Horia Mironescu – parlamentar PNL la primul mandat şi Ovidiu Raeţ­chi – de asemenea de­pu­tat. În privinţa deputatului de Hunedoara, Eleonora-Carmen Hărău, co-preşedintele PNL a vorbit la superlativ. “A venit (Eleonora-Carmen Hărău – n.a.) din business în politică şi se bate pentru fie­care loc de muncă din Hunedoara, ceea ce niciun pesedist din ju­deţul acela nu a făcut”, a spus Gorghiu. Aprecierea nu este gratuită. Prin modificări ale legislaţiei locale şi na­ţionale, la care şi-a a­dus contribuţia depu­tatul Eleonora-Carmen Hărău, au fost create facilităţi pentru atragerea de investitori şi crearea de noi locuri de muncă în circumscripţia arondată parlamentarului. În perioada analizată, 2012-2016, statistica consemnează o creştere cu aproape 750 de poziţii a numă­rului locurilor de muncă oferite în zonă. Din păcate, angajatorii gă­sesc tot mai greu calificările de care au nevoie în activitatea lor.
Opt vieţi salvate de la moarte sigură
Sub îndemnul “Sănătatea ta contează!”, Organizaţia Femeilor Li­­be­rale şi deputatul Eleonora-Carmen Hărău au demarat în octombrie 2015 o campanie pentru preveni­rea şi depistarea pre­coce a cancerului mamar. „Am organizat această campanie cu inima strânsă la ce am putea să găsim. Am alocat resurse proprii şi am creat accesul gratuit la ecografie mama­ră pentru 500 de femei. S-au descoperit opt ca­zuri de cancer mamar incipient, care, dacă nu ar fi fost depistate la timp, ar fi dus la moarte sigură pentru paciente. Din fericire, în cele opt cazuri s-a intervenit la timp pentru îndepărta­rea pericolului. Am salvat opt vieţi, dar câte oare aşteaptă să mai fie salvate? Ca deputat, dar, şi mai precis, ca om, susţin că niciun buget nu e prea mare ca să salvezi de la moarte un om”, spu­ne Eleonora-Carmen Hărău, deputat de Hunedoara.
Propuneri legislative iniţiate
Dintre cele 124 de propuneri legislative semnate de către depu­tatul hunedorean menţionăm câteva, dintre cele mai relevante: Propunere legislativă privind activitatea de prevenţie în sănătate, Proiect de Lege privind tichetul de servicii desti­nat prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţii­lor cu caracter ocazio­nal sau sezonier, Pro­iect de Lege privind exercitarea profesiei de bonă, Propunere le­gislativă privind înfiin­ţa­rea instituţiei Avocatul Copilului, Propunere legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Propu­nere legislativă privind revizuirea Constituţiei României, Propunere legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ, Propunere legislativă pentru abro­garea Legii nr. 37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, Pro­pu­nere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin co­respondenţă al cetăţenilor români cu domici­liul sau reşedinţa în străinătate, Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere, Proiect de Lege pentru modificarea art. 391 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.
Retrospectiv
O prezenţă activă şi în emisiunile de dezbateri ale posturilor centrale de televiziune, Eleonora-Carmen Hărău a adus în discu­ţie de fiecare dată problemele hunedorenilor, dezbaterile fiind susţinute cu critici dure la adresa fostului guvern PSD. Între intervenţiile avute vă rea­mintim câteva. În iulie 2015, într-o emisiu­ne la un post de televiziune, deputatul hunedorean sublinia problemele grave de la CEH, pe care le-a pus pe tapet de mai multe ori în ultima vreme. Eleonora-Carmen Hărău a declarat atunci că pute­rea nu face nimic concret, ţinând totul în permanentă instabilitate. De asemenea, într-o conferinţă de presă susţinută la Hunedoara, deputatul liberal a spus că un necaz ce pune judeţul nostru în pragul unei posibile „catastrofe” ar fi faptul că „a ajuns la scadenţă rezolvarea, în ceasul al doisprezecelea, a situaţiei Com­plexului Energetic Hunedoara”. „FMI presează pentru lichidare, motivat de faptul că guvernul (Ponta – n.r.) nu este capabil să prezin­te o strategie energeti­că naţională pe bază de mix energetic, care să cuprindă soluţii viabile pentru CEH”, a mai spus atunci deputatul liberal. În plus, Eleonora-Carmen Hărău a vrut să subli­nieze şi dezinteresul parlamentarilor faţă de problema realizării unei descărcări de pe autostrada A1, spre Deva şi Hunedoara, în zona Sântuhalm.
Viaţa hunedorenilor nu este “un amănunt”
În aceeaşi conferinţă de presă de la Hunedoa­ra, Eleonora-Carmen Hărău a ţinut să-şi ara­te supărarea pe felul în care parlamentarii PSD au acţionat în proble­me­le hunedorenilor: „Nu voi accepta ca via­ţa hunedorenilor să fie considerată, de către politicienii din arcul pu­terii, un amănunt, eu, deputatul liberal al acestui judeţ! Şi mă simt îndreptăţită să îi întreb public pe colegii parlamentari ai puterii din judeţul Hunedoara: au discutat în grupul lor politic această problemă a hunedorenilor? ( … ) Că la şedinţele comisiilor unde s-au discutat aspectele semnalate mai sus, nu i-am văzut, interpelări pe aceste subiecte nu au, nici la tribuna parlamentului nu susţin interesele hunedorenilor. Cu alte cuvinte, nu folo­sesc mijloacele specifice parlamentare de acţiune. Cred că nevoile ju­de­ţului pretind să ri­di­căm ştacheta activităţii parlamentare mult mai sus! ( … ) Ştiu că este de preferat să nu-ţi deranjezi şefii politici, mai ales că parlamentarele următoare se vor desfăşura cu vot pe liste şi, dacă nu eşti un pesedist cuminţel, şeful nu te pune. Dar nu cred că este corect faţă de hunedoreni, cei care i-au trimis în Parlament, să le sacrifice soarta pentru un mandat în plus”.
Cât costă să spui ce faci şi să faci ce spui?
“Câteodată mult! Pentru că nu toată lumea acceptă francheţea, nu toată lumea este bine intenţionată, nu toată lumea joacă cinstit. Şi atunci sunt nevoită să suport campanii întregi de denigrări şi minciuni emanate de câteva dintre tonomatele de presă ale adversarilor politici şi câteodată chiar de foşti aşa-zişi aliaţi. În ce mă priveşte m-am călit, dar rămân grijile faţă de membrii familiei mele care suferă nemeritat. Efectul nociv este însă mai larg. Linşajul mediatic împiedică înnoirea clasei politice, ţinând departe oamenii de cali­tate, competenţi şi oneşti, speriaţi că ar putea deveni o ţintă. Mă voi lupta întotdeauna pentru libertatea de exprimare, dar consider că abuzurile în materie sunt devastatoare pentru individ și pentru societate. Prin urmare, în numele fa­mi­liei mele, sunt determinată să caut satisfacţie în instan­ţă împotriva campaniei murdare de calomnii la care sunt supusă sistematic de patru ani. Sunt de părere că legea trebuie şi poate să oprească un demers mediatic toxic care face rău, cumulat, nu doar unui om care respectă legea, nu numai unui parlamentar care încearcă să facă bine comunităţii din care provine, ci, în principal, familiei acestu­ia şi societăţii în ansamblu. Asta în­seamnă cost pentru mine ca să fiu eu însumi: adică să spun ce fac şi să fac ce spun!”

About Administrator