Adrian David, bilanţul celui mai tânăr politician care a condus vreodată Consiliul Judeţean Hunedoara

Articolul a fost vizualizat de 1,072 ori

pag 8

Dovedind că merită încrederea colegilor şi a colaboratorilor săi, Adrian Nicolae David şi-a asigurat un traseu remarcabil pe scara către clubul select al liberalilor lideri de top. Devenind consilier judeţean în 2012, David s-a făcut remarcat prin seriozitate şi preocupare încă de la primele şedinţe ale CJ Hunedoara. În ianuarie 2015, la 33 de ani, devenea vicepreşedinte al legislativului judeţean. Cinci luni mai târziu, pentru un mandat limitat la durata unui an de zile, David avea să devină – prin votul de încredere al aleşilor judeţeni – preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara. Adrian Nicolae David nu are nevoie să se prezinte. Vorbesc pentru el realizările perioadei ianuarie 2015 – iunie 2016.

O alegere inspiratăpag 8 _ (1) pag 8 _ (2)

Alegerea lui David a coincis cu implemen­tarea unei viziuni noi, actuale, de management administrativ judeţean. Prima sa mişcare remarcabilă a fost aceea de a transpa­rentiza achiziţii­le publice, oferind astfel acces direct, egal, pe baza unei concurenţe oneste, tuturor firmelor interesate să livreze ori să presteze servicii pentru CJ Hunedoara. Mai apoi, pentru a se asigura că banii publici nu sunt risipiţi, David a cerut implementarea unui sistem care să permită urmărirea prin GPS a utilajelor implicate în activitatea de întreţinere a drumurilor judeţene.

Un an cât zece

pag 8 _ (4)
În fiecare colţ al judeţului, prin grija şi preocuparea lui Adrian David, care şi-a dorit acces direct la beneficiile investiţiilor judeţene pentru toţi locuitorii, regăsim efectele pozitive ale activităţii sale în cadrul administraţiei judeţene.

Deva, Hunedoara:

– amenajarea sediului Bibliotecii “Ovid Densusianu”, amenajarea bazei sportive Băcia, modernizarea DJ 687 Cinciș-Cerna, contribuție financiară de 151.236,48 lei la reabi­litarea zonei urbane Dealul Cetății, reabili­tarea drumurilor județene și comunale din zona Deva – Hunedoara, co-finanțarea programelor de dezvoltare locală, alocări financiare pentru echilibrarea bugetelor locale, bani pentru întreținerea drumurilor județene.

Valea Jiului:

– proiect de moderni­zare a DJ 709F Cabana Rusu – Parâng (23.025.560 lei), demersuri pentru pre­luarea în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială din Uricani – pentru a-i putea astfel finanţa activitatea, ajutor pentru persoanele cu handicap – comisia de evaluare a acestora îşi desfăşoară activitatea în municipiul Petroşani, 1.083.063 lei pentru reabilitarea integrală a DJ 666B Iscroni – Aninoasa, aso­ciere cu administraţiile publice locale pentru derularea Proiectului de dezvoltare zonală Linie verde de troleibuz “Green Line Valea Jiului”, 3.592.370 lei pentru modernizarea dru­mului judeţean 666B, care face legătura între DN 66 (Me­rişor) – Dealu Babii – Vulcan, 167.520 lei pentru protecţia conductei de transport gaze naturale Haţeg – Paroşeni – Turcineşti (afectată de lucrarea de modernizare a DJ 666), aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi finanţarea din bugetul propriu al Judeţului Hunedoara a obiectivului de investiţii: “Colector menajer în staţiunea Straja”, în valoare de 2.454.000 lei.

Ţara Haţegului:

– 13.936.980 lei proiectul pentru reabilitarea sitului industrial de pe platforma Călan, investiţii în Centrul de îngrijire şi asistenţă medicală Păclişa, rea­bilitarea şi consolidarea podului peste râul Strei, modernizarea DJ687K, DN66 (Bretea Strei) – Silvaşu de Jos – Silvaşu de Sus – Mănăstirea Prislop, sprijin financiar pentru localităţile din Ţara Haţegului pentru investiţii în drumuri judeţene şi comunale ori pentru co-finanţarea programelor de dezvoltare locală şi echilibrarea bugetelor locale.

Valea Mureşului:

– modernizarea drumurilor de acces către Cetăţile Dacice și pentru integrarea acestora în circuitul european, fonduri pentru reface­rea DJ 705D (Bozeş – Băcâia), modernizarea DJ 707G (Gurasada – Dănuleşti), moderni­zarea DJ 705L (DJ 705 – Mada). Sprijin financiar alocat în 2015-2016 localităţilor de pe Valea Mureşului: Bătrâna – 250.000 lei; Ilia – 1.250.000 lei; Dobra – 250.000 lei; Brănişca – 400.000 lei; Burjuc – 150.000 lei; Lăpugiu de Jos – 300.000 lei; Băiţa – 250.000 lei; Gurasada – 250.000 lei; Vorţa – 534.000 lei; Zam – 500.000 lei; Orăştie – 200.000 lei; Orăştioara de Sus – 500.000 lei; Beriu – 550.000 lei; Mărtineşti – 150.000 lei; Turdaş – 200.000 lei; Romos – 550.000 lei; Geoagiu – 600.000 lei; Balşa – 400.000 lei; Simeria – 600.000 lei; Rapoltu Mare – 250.000 lei şi Băcia – 200.000 lei.

Ţara Zarandului:

– modernizarea DJ 706B: Luncoiu de Jos -Stejărel – Luncşoara – Dumeşti – Sârbi (în va­loare de 11.220.000 lei), modernizare DJ 763B: DN 76 (Vălişoara) – DC 165 (Dealu Mare) – DN 76 Podele (în valoare de 10.069.000 lei), mo­dernizarea şi reabili­tarea DJ 763 Steia – Tomeşti – Tiuleşti (în valoare de 12.755.000 lei), întreţinerea drumurilor judeţene – 2.657.410 lei (sector Brad). Sprijin financiar alocat în 2015-2016 localităţilor din Ţara Zarandului pentru investiţii în drumuri judeţene şi comunale, pentru co-finanţarea programelor de dezvoltare locală şi echilibrarea bugetelor locale, astfel: Brad – 950.000 lei; Vaţa de Jos – 660.000 lei; Baia de Criş – 600.000 lei; Ribiţa – 300.000 lei; Blăjeni – 400.000 lei; Buceş – 450.000 lei; Vălişoara – 605.000 lei; Crişcior – 900.000 lei; Luncoiu de Jos – 300.000 lei; Bulzeştii de Sus – 300.000 lei; Bucureşci – 400.000 lei şi Tomeşti – 200.000 lei.

Investiţii pentru un viitor mai curat!

Adrian Nicolae David a acordat o atenţie deo­sebită gestionării deşeurilor pe raza judeţului Hunedoara, iar ample lucrări s-au derulat astfel în întreg judeţul: Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (staţie de sortare, depozit şi staţie de tratare mecano-biologică) Bâr­cea Mare, noua şi mo­derna staţie de transfer al deşeurilor din municipiul Petroşani, închidere depozite urbane neconforme din Uroi-Rapolt, Haţeg, Călan, Hunedoara, Orăştie şi Deva.

About Administrator