Dorin Gligor a avertizat demult PSD-ul că va răspunde pentru dezastrul de la CEH

Articolul a fost vizualizat de 1,011 ori

LOCUL II – CAMERA DEPUTAŢILOR

pag 8

Curriculum Vitae

Date biografice
•    Data şi locul naşterii: 02.03.1966, Baia de Criş, judeţul Hunedoara
•    Stare Civilă: căsătorit

Studii şi specializări
•    1985-1990: Facultatea de Mecanică – I.P.T.V. Timişoara
•    Diplomă INGINER
Cursuri (relevante):
Curs de promovarea şi implementarea investiţiilor – I.M.I. Bucureşti, 1997
Curs de management – I.M.I. Bucureşti, 1998.
Curs de înalt funcţionar public – 2009
Activitate profesională
•    1991 – 1995: RAGCL Brad, Inginer – Serviciu Tehnic, Implementarea de noi tehnologii Dezvoltarea serviciilor
•    1995 – 1996: RAGCL Brad, Inginer – Coordonare secţie
•    1997 – 2000: RAGCL Brad, Director – Conducere executivă
•    2001 – 2005: S.C. MULTICONSTRUCT S.A. CRISCIOR – Director producţie
•    2005 – 2009: S.C. APA PROD S.A, Director Tehnic (Managementul tehnologic şi operaţional pentru implementarea programelor de investiţii cu finanţare externă pentru reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie apă potabilă şi de canalizare din aria de operare; Consolidarea companiei ca operator unic regional; Strategia operaţională şi de investiţii pentru perioada 2006 -2014, de dezvoltare a companiei)
•    2010 – 2011: Subprefect, Instituţia Prefectului Judeţul Hunedoara
•    2011 (aug – nov): Consilier SC TERMOELECTRICA S.A. Bucureşti (Consiliere de specialitate privind fundamentarea şi constituirea Complexurilor Energetice Hunedoara şi Oltenia)
•    2012: Consilier al Ministrului – MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI (Consiliere de specialitate privind producerea energiei electrice şi fundamentarea actului decizional în procesul de constituire a Complexurilor Energetice Hunedoara şi Oltenia.)
•    2014 – 2016: Vicepreşedinte la CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
Alte informaţii relevante:
Experienţă politică: 1999 – 2000 – membru PD; 2000 – 2001 – preşedinte BPL Brad; 2001 – 2010 – vicepreşedinte BPJ Hunedoara; 2001 – 2008 – consilier local Brad; 2008 – consilier judeţean Hunedoara; 2011 – preşedinte BPJ Hunedoara al PDL; 2012- 2016 consilier judeţean Hunedoara; 2016 – prezent, consilier judeţean.


Dorin Gligor în presa locală

pag 8  (1)
„Printr-o scrisoare deschi­să adresată Premierului Ro­mâ­niei, Dorin Gligor, şeful ad­ministraţiei publi­ce judeţene, solicită urgent un dialog absolut necesar înaintea ori­cărei decizii privitoare la divizarea Complexului Ener­getic Hunedoara (CEH). În opinia oficialului hunedorean, între reprezentanţii Guver­nului şi cei ai administraţiei publice judeţene trebuie să aibă loc o discuţie tehnică cu privire la implicaţiile eco­nomice şi sociale pe care o astfel de măsură le-ar putea induce în teritoriu. În do­cument se arată, printre altele, că luarea unei decizii unilate­rale din partea Guvernului în cazul divizării CEH poate arunca judeţul Hunedoara într-o criză economică şi socială care ar afecta peste 7.000 de oameni şi familiile lor. Vă prezentăm, mai jos, integral, conţinutul scrisorii deschise semnate de con­ducătorul Consiliului Judeţean Hunedoara. „În atenţia domnului Victor Viorel Ponta, Prim-mi­nistru al României, Scrisoare deschisă din partea conducerii Consiliu­lui Ju­deţean Hunedoara
Consiliul Judeţean Hune­doara a luat act de intenţia Guvernului României de a reorganiza Complexul Ener­getic Hunedoara în direcţia divizării, situaţie în care s-a făcut vorbire şi de implicarea în acest proces a administraţiei judeţene. În acest sens, SO­LICITĂM, în regim de UR­GENŢĂ, prezenţa unei de­legaţii guvernamentale în judeţul Hunedoara cu care să putem discuta privitor la im­plicaţiile administraţiei jude­ţene despre care s-a făcut referire prin diferite surse, unele dintre ele venind chiar din zona sectorului energetic.
Vă SEMNALĂM şi SUBLI­NIEM OPORTUNITATEA acestei discuţii ÎNAINTE de luarea oricărei decizii privi­toare la Complexul Energetic Hunedoara. Impactul noii viziuni organizatorice fiind unul fără precedent pentru sectorul economic al judeţului Hunedoara, Consiliul Jude­ţean Hunedoara are ÎN­TREAGA RESPONSABILI­TATE faţă de comunitatea din judeţ şi considerăm că lua­rea oricărei decizii de des­cen­tralizare a activităţii la Com­plexul Energetic Hunedoara fără consultarea autorităţilor locale reprezintă un pag 8  (2)GRAV ABUZ. Ţineţi cont, domnule prim-ministru, că sunt în joc slujbele a peste 7000 de oameni şi a familiilor lor, iar orice decizie luată în pripă, fără consultări şi punerea la punct a unor detalii esen­ţiale, se poate solda cu un cataclism social de care veţi fi pe deplin răspun­zător. Pentru a preîntâmpina o astfel de situaţie de criză, cu urmări dintre cele mai dra­matice pentru hunedoreni, ca reprezentant al lor în ad­ministraţia judeţeană, îmi exprim întreaga speranţă că dialogul cerut va avea loc în cel mai scurt timp. Îmi exprim totodată certitudinea că doar prin dialog vom putea concepe, împreu­nă, un plan realist care să diminueze ris­curile economice şi sociale inerente unei diviziuni de o  asemenea importanţă în struc­tura industrială a judeţului Hunedoara. În aşteptarea unui răspuns prompt, Cu stimă, p. preşedinte Dorin Oliviu Gli­gor, Vicepreşedinte Consiliul Judeţean Hunedoara”. (SUR­SA: Hunedoaralibera.ro, 24 aprilie 2015)

About Administrator