Ovarul polichistic virilizant – definiţie, simptome, etiologie, tratament

Articolul a fost vizualizat de 1,095 ori

iStock_000017808997_LargeDr. Carollina RADU


 
SOP – Sindromul ovarului po­­lichistic reprezintă una din afecţiunile endocrine cele mai frecvente, prevalenţa sa fiind de aproximativ 6% din po­pulaţia feminină. SOP este o afecţiune complexă, cu etio­logie multifactorială, cu debut peripubertar (la puberta­te), de­fi­nită prin elemente clini­ce, hormonale şi anatomice asociate şi variabile ca in­tensitate.
SOP este cauza cea mai frecventă a hirsutis­mu­lui (pilo­zitate) la femei şi determină 75% dintre cazurile de infer­tilitate prin deficit de ovu­laţie. Primele descoperiri ale acestei entităţi medicale au fost făcute prin asocierea amenoreei (absenţa ciclului menstrual) cu infertili­tatea­ (lipsa produsului de concep­ţie), obezitatea şi elemente de virilizare (tendinţa la dobîn­direa caracterelor sexuale secundare masculine), la femei. Hiperandrogenismul (excesul de hormoni sexuali masculini) asociat SOP con­feră organismului feminin caractere de masculinizare sau virilizare, de unde şi denu­mirea de sindrom al ovarului polichistic virilizant.
ETIOLOGIA: este com­ple­xă şi implică perturbări ale axului hipotalamo-hipofi­zar, factori genetici (eredita­tea), factori anatomici ova­rieni, deficienţe ale unor proteine de transport ale hormonilor se­xuali, rezistenţa la insuli­nă etc. Perioada pubertară se caracterizează prin apariţia ovarelor polichistice, cel mai frecvent. Urmarea acestor me­canisme complexe este pro­ducţia crescută de androgeni ovarieni, cu consecinţe asupra ovulaţiei (atrezie folicu­lară). Ca urmare apar alterările de ciclu menstrual şi inferti­litatea. Ovulaţia spontană este posibilă, ca şi sarcina de altfel, procentul sarcinilor sca­de pe măsura înaintării în vârstă. De asemenea, deficitul de progesteron şi hiperestro­genismul pot să determine creşterea endometrului, cu risc de cancer mamar şi en­dometrial (uterin).
CLINIC: – Morfotip-torace bine dez­voltat, umeri largi, bazinul în­gust, musculatura bine dez­voltată, panicul adipos redus sau relativ bine dezvoltat, dar cu distribuţie androidă, do­minând extre­mitatea su­perioară.
Virilismul tegumentar: -te­gu­mente îngroşate, sebo­reice. Acneea (coşuri) şi comedoanele (puncte negre ).
Virilizarea vocii: -vocea în­groşată, cu tonalităţi joase.
Virilizarea organelor geni­tale externe: – mai rar.
Virilismul pilar: -este ele­mentul cel mai important şi presupune dezvoltarea la femei a unei pilozităţi excesive în zonele specifice pilozităţii masculine – pilozitate facială (buza superioară, bărbie, zona mandibulei), la nivelul ante­braţelor, torace posterior, zona inghinală, fese, rombul pubo-abdominal.
Sindromul de insuficienţă ovariană: – Sînii nu se dezvoltă suficient sau pot să involueze după pubertate. Galactoree: -secreţie lactată – poate să apară, mai rar. Uterul este uneori involuat.
Menstruaţia: – în formele severe pubertare poate să nu apară. Vorbim despre ameno­ree primară. În cazul virilis­melor postpubertare, ciclurile sunt neregulate, se răresc şi pot să dispară (amenoree secun­dară).
Sindromul psihocomporta­mental: -de tip nevrotic-de­presiv. Tulburări de psihoan­drogenizare – pot să modifice comportamentul femi­nin, orien­tându-l spre agresivitate, combativitate etc.
Paraclinic: -modificări de laborator cu creşterea testos­te­ronului plasmatic, ruperea raportului LH/FSH cu creş­terea LH, Prolactină – uneori crescută, hiperglicemia cu creşterea rezistenţei la insulină.
Ecografic: -ecografia endo­vaginală (unde se poate rea­liza) este foarte impor­tan­tă. Apar ovare mărite de vo­lum,  uni sau bilateral, cu suprafaţă neregulată, cu multiple for­maţiuni chistice. Se cosntată proliferarea tecii ovariene.
De asemenea, se pot efectua examene histo­patologice la nivelul ovarelor cu modificări specifice.
Terapia în SOP este com­plexă şi are următoarele obiec­tive:
-anularea excesului de an­drogeni;
-echlibrarea balanţei estro-progestative deficitare;
-anularea efectelor induse de androgeni.
Tratamentul se poate rea­liza cu metode chirurgicale sau medicale, la decizia me­dicului specialist.
De asemenea, există terapii homeopate cu bune rezultate.
Terapia cosmetică pentru pilozitatea facială şi corporală este, de asemenea, o metodă aso­ciată celorlalte metode (epilare cu laser etc.).

About Administrator