Carmen Hărău: ”Mai bine mai târziu decât niciodată”

Articolul a fost vizualizat de 911 ori

MAIN Declaratie CH (1) - Copie

D E C L A R A Ţ I E   D E   P R E S Ă


Guvernul ne-a anunţat de curând, cu surle şi trâmbiţe, că a adoptat o hotărâre prin care s-a aprobat ca­lendarul de aplicare a Legii nr. 192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010. În sfârşit!!! Până acum, atât la nivel central cât, mai ales, la nivel local, la insistențele noastre, parlamentari de opoziție, au dat vina pe soft!
O fi fost unul dintre softurile făcute de dl Sebastian Ghiţă, iar acum, că l-au găsit, poate să-i ajute cu depanarea? Lăsând gluma la o parte, este incalificabilă întârzierea de a pune în aplicare un text de lege care avea în vedere drepturi ale pen­sionarilor, oameni care nu prea mai au timp fizic să aștepte și să rabde bâlbâiala administrativă! Decent ar fi ca guvernanții să lase laudele nemeritate şi să se apuce de treabă.
Prin Legea nr. 192/2015, pentru completarea Legii nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice, s-a introdus un nou articol, articolul 1691, prin care pensionarii sistemului public de pensii, ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale, rea­lizate în aceste perioade, cu 50% pentru perioadele în care au de­s­făşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale şi cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.
Anul trecut, fiind deputat, am iniţiat un proiect legislativ pentru modificarea şi completarea acestei legi, deoarece Casa Naţională de Pensii Publice interpreta greşit legea, iar pensiile minerilor din Valea Jiului ieşiţi la pensie înainte de 2011 erau calculate cu 30 de ani stagiu de cotizare, în loc de 20 de ani, aşa cum, de fapt, ei au ieşit la pensie.
Proiectul a fost retras nejustificat și abuziv de către Senat, îndată ce PSD şi ALDE s-au instalat la putere, obigându-mă să-l reintroduc, din nou, ca senator.
Patru ani de opoziție la PSD m-au învățat că, din păcate, trebuie să dai dovadă de încăpățânare și efort susținut pentru a putea convinge și a putea ajuta la rezolvarea pro­blemelor oamenilor. Cazul de față dovedește cât de importantă este atenția ca, nu cumva, proiectele să-ți fie “parcate” prin vreun sertar. Preocuparea de a rezolva această problemă urgentă m-a determinat să formulez şi două întrebări pe adresa Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, pentru a semnaliza greșeala și a provoca analiza pe temă, cu speranța că voi primi un răspuns corect. Obiectivul urmărit de mine a fost, tot timpul, acela de a se aplica bine legea şi de a se calcula pensiile minerilor ieşiţi la pensie înainte de anul 2011 la stagii de cotizare de 20 de ani.
Acum se pare că, în sfârşit, cei din domeniul pensiilor şi-au dat seama că legea trebuie aplicată corect şi vor calcula pensiile celor din grupele de muncă corespunzător fiecărei situaţii, adică potrivit anexei V şi art. 56, 57, 58, 59 din Legea 263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Totuși, fiindcă paza bună trece primejdia rea, doar la momentul în care se vor calcula corect primele pensii pentru mineri, îmi voi retrage proiectul legislativ pe această temă și voi considera că mi-am îndeplinit misiunea în acest caz.
Și mai trag o dată, a nu știu câta oară, concluzia că lucrurile se mișcă prea greu, prea anevoios, chiar și atunci când se îndreaptă spre nor­malitate, în guvernarea PSD- ALDE!  Căci este bine când un lucru bun se face, totuși, chiar dacă mai târziu, decât să nu se facă niciodată…
Dar haideți să ne punem întrebarea câţi pensionari au plecat dintre noi în această perioadă de neaplicare a legii? Și să-i adăugăm și pe ei pe lista niciodată complet în­tocmită a abuzaților irecuperabili, din cauza incompetenței și dezin­teresului acelora care ar trebui să facă mai bună viața românilor.

Data: 10 mai 2017


    Senator PNL – Judeţul Hunedoara
Eleonora-Carmen HĂRĂU

 

About Administrator